Munkatársak

teacher free

A tantestület tagjai

  Beosztás Végzettség Szakképzettség
Kertész Ildikó intézményvezető egyetem magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, tanító, szakvizsgázott közoktatási vezető
Dávid Ferenc intézményvezető-helyettes főiskola kollégiumi nevelőtanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
Cseh-Lakos Ilona Viktória kollégiumi nevelőtanár egyetem református vallástanár, teológus
Virág Olga kollégiumi nevelőtanár főiskola nevelőtanár
Király Gyöngyi kollégiumi nevelőtanár főiskola
egyetem
matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, fizika szakos középiskolai tanár
Nemcsényi-Horváth Gabriella kollégiumi nevelőtanár egyetem történelem szakos tanár, hittanár, okleveles etikatanár (erkölcstanár)
Róth Ilona kollégiumi nevelőtanár egyetem magyar szakos általános iskolai tanár, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár, szakvizsgázott pedagógus nyelv- és beszédfejlesztés területen
Ujszászi Gabriella kollégiumi nevelőtanár egyetem német nyelvtanár
Bujtás Péter kollégiumi nevelőtanár főiskola német nyelvtanár
Deák András kollégiumi nevelőtanár egyetem tanító
Hugyák Tibor kollégiumi nevelőtanár egyetem történelem szakos középiskolai tanár

woman_assistant_free

A nevelő-oktató munkát segítő dolgozók

Név Beosztás
Ágoston Erika kollégiumi titkár
Biró Sámuel Tamás  rendszergazda
Király Tünde gyermekfelügyelő

repairman free  

Technikai dolgozók

Név  Beosztás
Ragácsné Nemes Andrea portás
Gráczerné Kövér-Kis Erika takarítónő
Debreczeni-Kis Lajos portás
Farsang Imre portás
Kizur János udvaros – karbantartó
Szabóné Udvarhelyi Anna takarítónő
Magyar Krisztina takarítónő
Demeter Erika takarítónő
Szarvas Róbert karbantartó
 Tóth Lajosné ügyviteli alkalmazott